Nuolaida 10% ir nemokamas pristatymas

Naujųjų metų belaukiant kviečiame pasinaudoti nuolaidos kodu NM2021. Nuolaidos kodas suteikia teisę pasinaudoti 10% nuolaida ir nemokamu pristatymu ne akcijos prekėms. Nuolaidos kodas negalioja su kitais nuolaidos kodais. Krepšelyje galite įvesti tik vieną nuolaidos kodą. Pasinaudokite iki 2020-12-31!

KAIP PASINAUDOTI NUOLAIDOS KODU

NAUJIENLAIŠKIO KODO ir KITŲ AKCIJŲ KODŲ naudojimo taisyklės ir sąlygos.

 Bendrosios nuostatos

Akcijos  „Naujienlaiškio kodas “, taip pat kitų Nuolaidos kodų, kuriuos naudoja ar naudos ateityje savo tinklapyje (toliau – Akcija) Organizatorius yra  www.stiliusmoterims.lt, kurios valdytojas Giedrė Lazarčikė, kurios buveinė yra Genių 14-17, Vilnius, Lietuva. Pašto kodas LT 11219. Individuali veikla pagal pažymą Nr. 947091, elektroninio pašto adresas – info@stiliusmoterims.lt, tel. nr.: +370 60717638.

Akcija yra vykdoma per stiliusmoterims.lt internetinę parduotuvę (toliau – Internetinė parduotuvė) adresu internete www.stiliusmoterims.lt.

Akcijoje gali dalyvauti klientai, gavę iš Organizatoriaus nuolaidos kodą – įvykdę dalyvavimo Akcijoje sąlygas tampa Akcijos dalyviais (toliau – Akcijos dalyvis). Akcija „Naujienlaiškio kodas “ yra skirta tik asmenims, registruotiems ir/ar užsisakiusiems Internetinės parduotuvės Naujienlaiškius. Organizatorius akcijos „Naujienlaiškio kodas “, taip kitus nuolaidos kodus išsiunčia Kliento elektroninio pašto adresu, kurį Klientas nurodė užsisakydamas Naujienlaiškius arba kodas gali būti nurodytas tinklapyje matomoje vietoje, taip pat socialinėse tinkluose matomoje vietoje.

Akcijos dalykas ir Akcijos sąlygos

Akcijos dalykas yra galimybė Akcijos dalyviui pagal Akcijos sąlygose numatytas taisykles pasinaudoti Akcija, kurios metu Akcijos dalyviui suteikiama procentinė arba fiksuota nuolaida, taikoma nuo pradinės (reguliariosios) Produktų, siūlomų Internetinėje parduotuvėje Akcijos galiojimo laikotarpiu, pardavimo bruto Kainos (toliau – Nuolaida).

Akcija netaikoma Produktams su akcija (t. y. Produktams, kurių Kaina jau prieš Akciją buvo sumažinta) arba Produktams, kuriems jau yra taikomi premijos, kuponai, akcijos, nuolaidos, mažesnė Kaina arba kitokie išskirtiniai Kainų ar produktų pasiūlymai.

Akcija gali būti atšaukta (toliau – Akcijos galiojimo laikas) bet kada Organizatoriaus.

Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas ir nemokamas (Akcijos dalyvis, pirkdamas produktus pagal Akciją, nepatiria papildomų išlaidų, išskyrus pareigą sumokėti Produktų, kuriems taikoma Akcija, Kainą bei padengti Kliento pasirinktas išlaidas, tarp jų pristatymo išlaidas).

Norint dalyvauti Akcijoje, būtina:

  1.  užsisakyti Naujienlaiškių siuntimo paslaugą, kaip numatyta Taisyklėse (jei tai su Naujienlaiškiu susijusi akcija);
  2.  susipažinti su Akcijos sąlygomis. Jei Klientas dalyvauja akcijoje, laikoma, kad jis sutinka su sąlygomis ir taisyklėmis;
  3.  prieš pateikiant Užsakymą Krepšelio skiltyje įvesti Organizatoriaus Akcijos dalyviui suteiktą kodą, kuris leidžia pasinaudoti Nuolaida, bei paspausti „Pritaikyti“. Jei Akcijos dalyvis Nuolaidos kodą įves po Užsakymo pateikimo, Nuolaida nebus pritaikyta.

Akcijos nuolaida nesumuojama su kitomis akcijomis, nuolaidomis, mažesnėmis Kainomis, lojalumo programomis, specialiais Kainų ar Produktų pasiūlymais, taikomais Internetinėje parduotuvėje, išskyrus atvejus, kai tokios akcijos, nuolaidos, mažesnės Kainos, lojalumo programos, specialios Kainų ar Produktų pasiūlymo sąlygos numato kitaip.

Nuolaida bus pritaikyta Akcijos dalyvio įsigyto Internetinėje parduotuvėje produkto ar Produktų reguliarią Kainą sumažinant nustatyta Nuolaidos suma, skaičiuojant nuo visos reguliarios Produkto Kainos. Akcija (mažesnė Kaina) netaikoma Internetinėje parduotuvėje įsigytų pagal Akciją Produktų pristatymo išlaidoms, kurias visas padengia Akcijos dalyvis.

Perkant vienu metu kelis Produktus, kuriems taikoma Akcija, Nuolaida skaičiuojama nuo bendros įsigytų Produktų, kuriems taikoma Akcija, Kainos.

Akcijos galiojimo laikotarpiu kiekvienas Akcijos dalyvis gali pasinaudoti Nuolaida tik vieną kartą.

Organizatoriaus nustatyta Akcijos Nuolaida neišmokama pinigais arba nekeičiama į bet kokią kitą mokėjimo priemonę bei negali būti perkelta.

Akcijos dalyvis, pirkdamas Produktus Internetinėje parduotuvėje, turi teisę, tačiau neprivalo pasinaudoti Nuolaida.

 Skundų teikimas

Visus skundus, susijusius su Akcija, Akcijos dalyvis gali teikti elektroniniu paštu info@stiliusmoterims.lt (toliau – Skundai).

Siekdami per įmanomai trumpiausią laiką išnagrinėti Skundus, prašome nurodyti Akcijos dalyvio vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (pvz., elektroninį adresą arba telefono numerį) bei aprašyti Skundo teikimo priežastis.

Akcijos dalyvis bus informuotas apie išnagrinėtą Skundą ir sprendimo būdą per 14 dienų elektroniniu paštu arba raštu.

Skundus nagrinėja Organizatorius, vadovaudamasis, be kita ko, ir šių Akcijos sąlygų nuostatomis.

 Baigiamosios nuostatos

Paslaugų teikėjas gali bet kada savo nuožiūra pakeisti šias Taisykles, todėl rekomenduojama kiekvieną kartą prieš užsakant susipažinti su Taisyklėmis.

Krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra produktų!
Tęsti apsipirkimą
0